Şubat 2020

Haber Bülteni

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı
Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı